เมือเวลา 09.45 น. วันที่ 22 พ.ค.67 พ.อ.โชติ  ยิกุสังข์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.(ท.) เป็นประธาน กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ณ สำนักสงฆ์เขาน้อยดอนทราย ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีภาคีเครือข่ายประกอบด้วย พระชัชวาล  ธนสีโล เจ้าสำนักสงฆ์เขาน้อยดอนทราย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะพร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด, นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.3, (วิสัย), ชพ.6 (นาสัก)พร้อม จนท.ป่าไม้, ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน, โรงเรียนวัดแหลมปอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ตำบลทุ่งระยะ, หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติอำเภอสวี, อำเภอทุ่งตะโก พร้อมสมาชิก ทสปช. และประชาชน ตำบลทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 199 คน

โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่ทุกคนได้พร้อมใจกันเข้าวัดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งขับเคลื่อนงานด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับตำบลของตนเอง ให้ประชาชน มีความตระหนักรู้ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านป่าไม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะ  เป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป//ประสิทธิ์/ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ