MuayThai World Festival 2024ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ “พระเจ้าเสือ”พระองค์ ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทย เพื่อเป็นการสืบทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปยังคนรุ่นหลัง

อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยตราบมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพบกจึงเห็นความสำคัญว่าแม่ไม้มวยไทยมิใช่เพียงศิลปะการต่อสู้ แต่หากเป็นการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทย จึงได้ดำเนินการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กระทรวงวัฒนธรรม, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันจัดงาน “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก” ประจำปี 2567 “Amazing MuayThai World Festival 2024

” จัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1600 – 2200 ของทุกวัน ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ และมรดกของชาติไทย เผยแพร่ประวัติศาสตร์ จารึกประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามและเป็นสากล เพื่อให้กีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก และเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรม

โดยให้มวยไทยเป็นสื่อกลาง ให้อุทยานราชภักดิ์เป็นบ้านของมวยไทยที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต้องมาทั้งนี้ในวันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 17.45 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานอย่างเป็นทางการในชื่อ “มหัศจรรย์ วันมวยไทย ดังไกลสู่ชาวโลก” ประจำปี 2567

 พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติร่วมงาน

โดยในส่วนของกองทัพบก มี พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาชั้นสูงให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย การวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์, ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 รับมงคลจากพานพุ่ม มอบมงคลให้ครูมวยอาวุโส

จากนั้น เข้าสู่การแสดง 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 “มหัศจรรย์มวยไทย จากรากเหง้าแห่งสยาม ศิลปะการต่อสู้มรดกไทยสู่ชาวโลก ชุดที่ 2 “จารีตวิถีโบราณ การมอบตัวเป็นศิษย์ การขึ้นครูและการครอบครู มนต์ขลังวัฒนธรรมมวยไทย” และชุดที่ 3 “สืบศิลป์การไหว้ครูร่ายรำ แม่ไม้มวยไทย สู่โดรนแปรอักษร แสงสีสุดตระการตา” ซึ่งมีกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีไหว้ครู กว่า 3,000 นาย ร่วมกับนักมวยจากสมาคมมวยพระเจ้าเสือและประชาชน รวมแล้วกว่า 5000 คน พร้อมด้วยการแปรอักษรโดยใช้โดรนแปรอักษร กว่า 700 ตัว และการแสดงพลุเพื่อแสดงถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของงาน

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ