รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในปี 2567 เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ลดลงมากที่สุด เผยต้องทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

วันที่ (21 ธ.ค. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุม ได้รายงานสถานการณ์การเกิดจุดความร้อน โดยเช้าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อนทั้งหมด 3 จุด ในพื้นที่ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด ทำให้ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 35 จุด อย่างไรก็ตามค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน

ด้าน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในปี 2567 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จังหวัดเชียงใหม่จะไม่ใช้มาตรการห้ามเผา เนื่องจากข้อมูลย้อนหลังพบว่าการบังคับโดยใช้มาตรการห้ามเผานั้น ทำให้ประชาชนยิ่งเผาและมีจำนวนตัวเลขการเกิดจุดความร้อนเพิ่มมากขึ้น ปีนี้จึงอนุญาตให้เผาได้โดยใช้แอปพลิเคชัน FireD ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างจริงจังและเป็นระบบมากขึ้น โดยพื้นที่ใดที่ต้องการเผาจะต้องแจ้งมายังเจ้าหน้าที่

ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการควบคุมและบริหารจัดการ แต่หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นหรือไม่สามารถควบคุมได้ ในเดือนมีนาคม หรือ เมษายน อาจจะต้องใช้คำสั่งห้ามเผาเหมือนเช่นเคย ขณะเดียวกัน ในปี 2567 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ โดยแบ่งพื้นที่การดูแลออกเป็น 7+1 กลุ่มป่า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลไม่ให้เกิดไฟในพื้นที่นั้นๆ เป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการด้วยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลามและไร้การควบคุม

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัญหา PM 2.5 เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ของระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพชีวิตของประชาชน โดยรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ปัญหานี้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความรุนแรงให้ได้ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่คือเกิดจากมนุษย์ทั้งสิ้น บางส่วนมาจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถควบคุมในสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้กระทำได้ อาทิ การลดการใช้พลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเผาขยะ การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร แต่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการแก้ที่ต้นเหตุ ต้องหาปัญหาให้ถูกจุด และทำงานร่วมกันเป็นทีม  โดยในการลงพื้นที่วันนี้ตั้งใจมารับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ประชาชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ฝุ่นควันลดลงมากที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็น
กรุณาใส่ชื่อคุณ